ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА

Микроинвазивна хирургична процедура

Вертебропластиката е микроинвазивна хирургична процедура, която се извършва с цел укрепване на увреденото тяло на гръбнака чрез въвеждане на костен цимент. Процедурата се извършва при наличие на фрактура на гръбначен прешлен. Фрактурата на гръбначен прешлен може да настъпи при остеопороза, хемангиома, травматично увреждане на гърба, метастази в прешлените и при наличие натумори на гръбначния стълб.

Костният цимент се въвежда в гръбначното тяло чрез специална игла, а манипулирането се контролира чрез рентгенови лъчи.

Същността на метода се състои в това, че хирургът вкарва метална игла в тялото на увредения прешлен, през който се инжектира специална смес. Сместа се състои от костен цимент, контрастен материал и антибиотик.

Скоростта на втвърдяване на сместа и продължителността на нейното съществуване в пастообразно състояние е най-важната характеристика на костния цимент – това е така, защото през този период (6-11 минути) хирургът трябва да инжектира веществото и да запълни фрактурата. Втвърдяването на костния цимент се загрява до температура 70 ° С, като се осигурява подкрепата на тялото на увредения прешлен и се упражнява цитотоксичен ефект върху клетките на патологичната неоплазма. Инжектираният цимент укрепва гръбначното тяло, което позволява не само ефективно лечение на ефектите на гръбначните компресионни фрактури, но също така се използва за лечение на болка, причинена от туморни метастази в гръбначния или вертебралния хемангиоми.

Най-често вертебралните хемангиоми с признаци на агресивност изискват вертебропластика. Критерий за оценка на агресивността на тази патология е интензивната болка в гърба, утежнена от физическото натоварване, комбинирана с лезия на гръдния кош на по-голямата част на тялото на гръбначния стълб и клетъчна структура, открита чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или компютърна томография (КТ).

Основната индикация за необходимост от извършване на оперативната манипулация се основава наболки в гърба, локализирани на нивото на лезията. Извършването на вертебропластика често се налага при патологични фрактури на гръбначния прешлен.

Преди да се пристъпи към осъществяване на процедурата, специалистът трябва внимателно да проследи какви са оплакванията на пациента, от какво е породена травмата и дали е налице необходимостта от прилагане на процедурата, тъй като трябва да прецени дали са налице основания за противопоказания за прилагането и.

Процедурата се характеризира с висока степен на ефективност. Целта за прилагане на процедурата е намаляване на тежестта на болката, съчетано с запазване на двигателната активност значително подобряване качеството на живот на пациентите, подложени на операция. Поради тази причина, все по-често се наблюдава прилагане на вертебропластика при лечението на компресионни фрактури на гръбначния стълб.

Вертебропластиката се извършва под местна анестезия и лека седация (пациентът получава успокоителни, но остава в съзнание). За да се предотвратят възможни усложнения, на пациента се прилагат антибиотици. Пациентът се поставя по корем. След като се извърши локална анестезия на проекционната област на засегнатия прешлен, в тялото му се вкарва метален проводник чрез малък разрез – 5 до 7 мм. След завършване на въвеждането на цимента, хирургичната рана се зашива и се поставя превръзка.

След извършване на микроинвазивната манипулация пациентът трябва си почива задължително в легнало положение в продължение на поне 1-2 часа.

Преди да се пристъпи към процедурата е задължително да се консултирате със специалист, който има богат опит и професионални умения за прилагането и, това най-често е неврохирург. Консултацията се извършва, като се снеме анамнеза от пациента (обяснения от пациента за причината породила травмата, каква е болката, от колко време е, какви заболявания има пациента и други допълнително зададени от специалиста въпроси). Задължително е пациентът да има и направена образна диагностика (ЯМР или КТ, според изискванията на специалиста след като е снел анамнезата), която да бъде разгледана внимателно, за да може да запознае пациента с процедурата, нейното изпълнение, да даде своето мнение дали е подходяща за него, какви са предимствата и недостатъците съобразно индивидуалното му състояние и здравен статус, както и какви биха били евентуалните усложнения при прилагането и.

За да заявите преглед или лечение в международно признатите и акредитирани многопрофилни болници в Турция, които представляваме можете да се обърнете за съдействие като: