Онкологични лечения

Минимално инвазивни лечения в онкологията

Минимално инвазивни лечения в онкологията

Интервенционалната радиология е една от най-често използваните области в лечението на рак, освен че се използва при диагностицирането и стадирането на раковите заболявания. Паралелно с технологичния напредък мястото на интервенционните методи при лечението на рак набира все по-голямо значение със всяка изминала година. Най-съществените предимства на тези методи са следните: те могат да се провеждат без болка през дупка на игла с локална анестезия, като ефектът им при убиване на тумор е висок, могат да се прилагат заедно с други лечения и пациентите могат да се върнат към нормалния си живот в кратък период от време след лечението. Интервенционалните методи за лечение на рак могат да бъдат изследвани в 2 групи и това са перкутни аблации и артериални лечения.

АБЛАЦИИ

Това е директното унищожаване на тумора със специални игли, поставени в него. Най-често практикуваните методи за аблация са криоаблация, NanoKnife и радиочестота.

КРИОАБЛАЦИЯ

Напоследък методите за диагностика и лечение, които играят важна роля в борбата срещу рака, дават приоритет на комфорта на пациентите с технологичния напредък. С криоаблацията, т.е. техниката за замразяване на тумори чрез игла, една от най-важните иновации в тази област в света и която е известна като „ледена топка“, вредните тъкани или тумори в тялото се унищожават чрез замразяване, което се насочва директно към раковата клетка с прецизна точност.
Използва се и при много големи маси
При процедурата, извършена чрез поставяне на специални игли в тялото, тъкан или тумор в тялото се унищожават чрез замразяване. Първо, в масата се поставя подходящ брой игли благодарение на информацията, получена от методите за образна диагностика, като CT или MRI сканиране. Докато една маса игла е достатъчна за маса с диаметър 1 cm, броят на иглите се увеличава с увеличаването на диаметъра на тумора. В настоящите устройства за криоаблация могат да се поставят 20-25 игли в тялото. Те могат да работят едновременно и затова значително големи маси могат да бъдат унищожени чрез прилагане на силно изстудяване.
Изстудяване до -80 градуса може да се приложи към тумора
В техниката на криоаблацията газът на аргон се циркулира през иглите и това причинява намаляване на температурата, която варира между -20 и -80 градуса във върха на иглата. Това изстудяване убива тумора или патологичната тъкан, като я унищожава. В клиниките, с които qTherapy.eu си сътрудничи, най-често се използват методи за аблация, които обикновено са сходни помежду си, като радиочестота, микровълнова и лазерна. Криоаблацията обаче е техника, която работи със съвсем различен механизъм и има специфични свойства и предимства. Тъй като криоаблацията и другите методи на аблация унищожават само тумора с изстрели с точкови нанасяния и не причиняват увреждане в тъканите, те могат да се повторят многократно.
Висока степен на успех може да се постигне при повечето опасни видове рак
Криоаблацията може да се използва успешно при често срещаните и рискови видове рак, като тумори на простатата, бъбреците, белите дробове, черния дроб и меките тъкани. Въпреки че в някои случаи се използва като самостоятелна процедура, това е метод, който може да се използва едновременно с химиотерапия и лъчетерапия в други случаи, които са по преценка на лекуващия специалист. Има обаче случаи, при които криоаблацията не може да се използва. Тъй като процедурата на замразяване уврежда нервната тъкан, тя или не се използва в мозъка, в гръбначния стълб или в регионите, където има важни нервни окончания, или се прилага чрез защита на нервната тъкан със специални техники. Не може да се използва при стомашни, чревни или жлъчни мехури и трябва да се прилага с повишено внимание при тумори в близост до тези органи. В такива случаи влизането става чрез игла под ултразвук или CT насока и между тези структури и тумора се дава газ или течност за преместване на критичните органи и така процедурата може да се извърши безопасно.
Процедурата отнема средно 30 минути
При процедурата за криоаблация раковият тумор се трансформира в ледена топка. Когато тази ледена топка се стопи, раковият тумор изчезва. Тази процедура отнема средно 30 минути. Локалната анестезия е достатъчна за криоаблация, което е безболезнен метод. Пациентът се изписва в същия ден след процедурата. Докато при други методи не може да се разбере коя част от тумора е унищожена по време на аблацията, при този метод при ултразвуковото изследване се вижда изображение като ледена маса. Цялата област вътре в ледената маса, започваща от 0,5 см, е наречена като фатална област. Най-важното предимство на криоаблацията е, че може да се знае точно каква част от тумора се унищожава по време на тази процедура.

РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЯ

Най-често използваният метод при онкологични интервенции е процедура за изгаряне на тумор, използвана при лечение на тумори, възникващи в тъканите на черния дроб, белите дробове, меките тъкани и костите. Вписването се извършва в средата на тумора с игла над органа с тумора и раковите тумори се изгарят. Един от най-често използваните методи е радиочестотата. Радиочестотната аблация се използва най-често при тумори на черния дроб, белите дробове, бъбреците и щитовидната жлеза.

МИКРОВЪЛНОВО

Както при радиочестотата, това е метод, който унищожава туморите чрез изгаряне, но наскоро той се превърна в по-често предпочитан метод в сравнение с радиочестотата. Прилага се предимно върху черния дроб.

NANOKNIFE АБЛАЦИЯ

При този метод с помощта на системи за образна диагностика се поставят специални игли в тумора и се прилагат краткотрайни, но много високи електрически токове под обща анестезия. По този начин се отварят широки дупки в клетъчните стени на раковата клетка и раковите клетки умират, докато здравите клетки не се повреждат. Най-важната особеност на тази процедура е, че критичните структури като съдове, нервна тъкан и стомашно-чревни тъкани не се увреждат много по време на процедурата на аблация. По този начин методът на NanoKnife е особено предпочитан при тумори, съседни на такива критични органи и структури. С такива характеристики NanoKnife е обещаващ при тумори на жлъчните пътища при тумори на черния дроб и съседни на основните артериални съдове и при рак на панкреаса и простатата.

АРТЕРИАЛНИ ЛЕЧЕНИЯ

ИНТРА-АРТЕРИАЛНА ХИМОТЕРАПИЯ

Вътреартериалната химиотерапия, която се прилага на пациенти, които не се възползват от химиотерапия, се провежда чрез откриване на съдовете, захранващи тумора чрез ангиография и чрез въвеждане в съда интервенционално и прилагане на интензивна химиотерапия. Най-важното предимство на процедурата за пациента е, че има малко странични ефекти, докато ефектът на лекарството върху тумора е висок.

ХЕМОЕМБОЛИЗАЦИЯ (TACE)

Това се извършва особено при рак на черния дроб, без шанс за операция. За това малки частици, импрегнирани с лекарство за химиотерапия или някои контрастни вещества, смесени с химиотерапия, се инжектират в артериите, хранещи туморите в черния дроб. По този начин и двата съда на раковите клетки са блокирани и натовареното лекарство се дава директно на тумора за 1-2 седмици. При хомеоемболизацията нормалните чернодробни клетки са засегнати много малко, като при това лечение, раковата тъкан е силно засегната.

РАДИОЕМБОЛИЗАЦИЯ (Y90 ЛЕЧЕНИЕ)

При радиоемболизация много малки обструктивни частици, които са около една десета от милиметъра, се зареждат с радиоактивен материал и се инжектират директно в артерията на черния дроб или в съда, захранващ тумора. По този начин се дава много висока доза лъчетерапия на туморите и здравите тъкани са много слабо засегнати. Процедурата се практикува както при тумори на черния дроб, така и на бъбреците.

CHEMOSATURATION

Този метод се използва само при чернодробни тумори, чрез прилагането на много интензивно количество химиотерапия директно в раковата клетка. Докато се провежда тази процедура, артерията и вената на черния дроб са изолирани, така че да се предотврати голямо количество химиотерапевтично лекарство, което навлиза в кръвообращението и причинява токсичен ефект за пациента. Процедурата се извършва периодично, веднъж месечно.

За да заявите лечение или преглед в едни от най-иновативните клиники в Истанбул: