Мъже над 40 години

Пакет – преглед на мъже (над 40 години)

Медицински преглед за мъже над 40 години включва:

 1. Едностранен гръден рентгенов преглед;
 2. Тест за серумен албумин измерва количеството на този протеин в течната част на кръвта;
 3. Тест за откриване на антитела срещу хепатит Б;
 4. Клинично изследване – вътрешна медицина;
 5. Клинично изследване – дентална медицина;
 6. Клинично изследване – картиология;
 7. Клинично изследване – урология;
 8. Тест с високочувствителен С-реактивен протеин (hs-CRP) е кръвен тест, който открива по-ниски нива на С-реактивен протеин (CRP);
 9. Тест за фекална кръв (FOBT), с цел да се провери за наличие на кръв;
 10. ЕКГ минимална;
 11. ESR – Скоростта на утаяване на еритроцитите измерва колко бързо червените кръвни клетки се утаяват. Може да помогне за откриване на възпаления в организма;
 12. Генетични консултации;
 13. Кръвен тест на гама-глутамил трансферазата (GGT) измерва нивото на ензима GGT в кръвта;
 14. Тест за кръвна глюкоза измерва количеството глюкоза в кръвта. Може да се използва за диагностициране или проследяване на диабет;
 15. Бърз тест за хепатит Б;
 16. HBsAg тест за откриване на повърхностен антиген на хепатит В (HBsAg);
 17. IVF тест за мъже, за плодовитост и планирането на Вашето бъдеще;
 18. Пълна кръвна картина често е част от рутинен преглед и се използва за измерване на различни части и характеристики на кръвта (18 параметъра);
 19. Холестерол – добър и лош холестерол. Пълен тест за холестерол – наричан още липиден панел или липиден профил, който може да измери количеството на холестерола;
 20. Натриев кръвен тест, който позволява да се види колко натрий има в кръвта;
 21. Креатининов кръвен тест измерва нивата на креатинин в кръвта. Използва се за проверка на функционалността на бъбреците;
 22. Простатно-специфичният антиген (PSA) тест;
 23. Тест за аспартат аминотрансфераза (AST) може да покаже дали имате чернодробно заболяване или нараняване;
 24. Тест за аланин аминотрансфераза (ALT) е кръвен тест, който проверява за увреждания на черния дроб. Вашият лекар може да използва този тест, за да разбере дали заболяване, лекарство или нараняване са увредили черния Ви дроб;
 25. Цялостен уринарен тест;
 26. Трансторационна ехокардиохрафия (Доплер + оцветяване + М + В режим);
 27. Тест за усилия (бягаща пътека), често използван тест за диагностициране и наблюдение на сърдечно-съдови заболявания;
 28. Тест за триглицериди измерва количеството на триглицеридите в кръвта. Високите нива на триглицериди могат да Ви изложат на риск от сърдечни заболявания;
 29. Тест за тиреостимулиращ хормон (TSH) често е тест за избор за първоначална оценка на функцията на щитовидната жлеза и/или симптоми на нарушение на щитовидната жлеза, включително свръхактивна или неактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм);
 30. Коремен ултразвук е вид тест за образна диагностика. Използва се за преглед на органи в корема, включително черния дроб, жлъчния мехур, далак, панкреас и бъбреците. Кръвоносните съдове, които водят до някои от тези органи, като долната кава на вената и аортата, също могат да бъдат изследвани с ултразвук;
 31. Тест за измерване на нивата на пикочната киселина в кръвта или урината.