Общи условия

Добре дошли на интернет сайт с адрес: www.qTherapy.eu

qTherapy с интернет адрес: www.qTherapy.eu е бранд на „Интернешънъл Файдюшъриз“ ООД, търговско дружество вписано в Търговския регистър на Р. България с ЕИК: 131450231, с адрес в гр. София, ул. Асен Георгиев № 14.

В случай, че желаете да продължите да разглеждате и използвате предлаганите на този уебсайт услуги, Вие се съгласявате да спазвате и да приемете следните Общи условия, заедно с Политика за защита на лични данни и Политиката за използване на „бисквитки“. В случай, че не желаете да ги приемете то предлаганите тук услуги няма как да Ви бъдат предоставени и да се ползвате от тях.

При липсата на съгласие с която и да е част от настоящите Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Термините „Вие“ или „Пациент“ или „потребител на сайта“ или „Запитващ“ се отнасят за всяко лице, потребител или посетител на www.qTherapy.eu

Използването на този сайт се осъществява при следните условия:

 1. Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за Ваша обща информация и употреба, като същото подлежи на промяна без изрично писмено предизвестие и не представлява професионална медицинска и/или здравна консултация по Ваш конкретен въпрос. Самолечението е вредно, поради което Ви съветваме да се консултирате индивидуално със специалист.
 2. Този уебсайт използва „бисквитки“ за наблюдение на предпочитанията за потребителите, без същите да събират информация за личните данни за потребителя на сайта. За повече информация можете да се запознаете с Политиката за ползване на „бисквитки“, която е приложима за всички страници на настоящия уебсайт.
 3. Целта на събирането на нелична информация (чрез „бисквитки“) при посещението Ви на сайта е да повишим потребителското удовлетворение от съдържанието, което публикуваме. С други думи причините са статистически. В този род влизат информационни части като: държава, град, прекарано време на сайта ни, посетените от Вас страници, най-често посещавани страници, IP, от къде сте достъпили сайта ни (пр. намерили сте ни в Гугъл, през социалните мрежи и т.н.).
 4. С приемането на настоящите общи условия Вие приемате и се съгласявате, че не Ви се предоставя гаранция за пълнота или гаранция за точност, навременност, ефективност или пригодност на информацията и материалите, намерени или предлагани на този уебсайт, за определена цел която имате или желаете да постигнете. Вие приемате и се съгласявате, че тази информация и материали могат да съдържат неточности или непълноти по конкретни въпроси и изрично се съгласявате да не търсите отговорност за такива неточности или непълноти.
 5. Използването на каквато и да било информация или материали на този сайт е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност, за което „Интернешънъл Файдюшъриз“ ООДне носи отговорност. Ваша отговорност е да следите и проверите, че всички услуги или информация, достъпни чрез този сайт, отговарят на вашите специфични изисквания, за което Вие сте длъжен изначално да уведомите или да бъдете консултиран от специалист.
 6. Този уебсайт съдържа материали и информация, които са изготвени само с информативна цел, освен в случаите, в които под всеки един материал е посочен друг източник и достоверност. Тези материали и информация включват, но не се ограничават до дизайна, оформлението, вида, външния вид, графиките, текста и посланията. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.
 7. Всички запазени на този уебсайт търговски марки или други права на интелектуалната собственост, които не са собственост на сайта, се признават за собственост на съответните им притежатели.
 8. От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки се предоставят само и единствено за Ваше удобство, за да получите допълнителна информация. Те не означават, че одобряваме, приемаме или се съгласяваме с техните условия вместо Вас или от Ваше име.
 9. Не носим каквато и да е отговорност за съдържанието на връзките към тези други уебсайтове, с чиито общи условия, условия за поверителност и защита на лични данни, както и политикте за ползване на „бисквитки“ сте длъжен сам, като потребител да се запознаете и приемете преди да ги ползвате.
 10. С приемането на настоящите общи условия вие приемате и се съгласявате, че предоставяте по своя воля и лично желание лична информация, като имена, електронна поща, телефонен номер и всякаква друга допълнителна информация, която не представлява лични данни само и единствено за да се свържем с Вас. Изпратените от Вас лични данни на този интернет адрес се съхраняват за срок до 1 /един/ месец от датата на подаването им, след което биват заличени и изтрити от базата данни по реда и при условията определени в Политиката за защита на лични данни.
 11. Цялата информация, която „Интернешънъл Файдюшъриз“ ООД получава от вас през онлайн формите си за регистрация, записване на час, контактни форми, получена устно или в писмен вид, се класифицира като „лична информация“ и няма да бъде споделяна с никой извън екипа, ангажиран с Вашето здравословно състояние. В това число влизат и болничните заведения, с които споделяме данни с цел положителна промяна на вашия здравословен статус.
 12. Приемането на настоящите общи условия не представлява договор за ползване на коя да е от предлаганите на този уебсайт услуги, същите са приложими само и единствено за целите и нуждите на неговите потребители само с информационна цел и не представляват професионална консултация.
 13. Този сайт не извършва резервационни услуги и услуги за настаняване. За Ваше удобство и за предоставяне на актуална информация за хотели и резервации се можете да ползвате услугите на Booking.com, като се запознаете с техните Правила и условия за пътуване.

www.qTherapy.euТърсене за лечение!