Преглед на деца

Пакет – детски медицински преглед

Медицински преглед на деца включва:

 1. Клинично изследване – обща медицина;
 2. Клинично изследване – дентална медицина;
 3. Клинично изследване – офталмолог;
 4. Клинично изследване – Уши, Нос, Гърло;
 5. Клинично изследване – Педиатрия;
 6. CRP тест за количествено определяне на С-реактивен протеин (CRP) от кръв или серум;
 7. Тест за общия капацитет за свързване на желязо (TIBC) измерва количеството на желязо в кръвта;
 8. Паразитологията е стомашно-чревен тест за наличие на чревни паразити, като се използва микроскопско изследване;
 9. ESR – Скоростта на утаяване на еритроцитите измерва колко бързо червените кръвни клетки се утаяват. Може да помогне за откриване на възпаления в организма;
 10. Тест за феритин в кръвта е прост начин да се провери нивото на желязото на човек;
 11. Пълна кръвна картина често е част от рутинен преглед и се използва за измерване на различни части и характеристики на кръвта (18 параметъра);
 12. Цялостен уринарен тест;
 13. Тимпанометричен анализ за състоянието на средното ухо.