Роботизирана хирургия

Използването на роботи в медицината

Роботизираната хирургия е най-напредналата технология в медицинския свят и се използва особено в катедрите по урология, гинекология, обща хирургия, оториноларингология (уши, нос, гърло), гръдна хирургия и сърдечно-съдова хирургия.

Роботизираната хирургия, известна като Da Vinci е най-напредналата технология в медицинския свят и се използва в развити страни като Турция, САЩ, и ЕС, включително в катедрите по урология, гинекология, обща хирургия, оториноларингология, гръдна хирургия и сърдечно-съдова хирургия.

Технологията „Da Vinci Robot“ се откроява със специална привилегия, която предоставя на лекаря и пациента един от най-успешните хирургични методи, използвани в борбата срещу рака в цял свят. Методът за лапароскопска хирургия, подпомогнат от робот, известен като „роботизирана хирургия“ има три основни характеристики.

 • Първата от тях е, че системите за образна диагностика, които работят с принципа на лапароскопската хирургия. Така изображението се прехвърля през тялото на пациента към хирурга с помощта на камера. За разлика от лапароскопската хирургия, при роботизираната хирургия това изображение е триизмерно и тъй като управлението на камерата се извършва от робот, изображението е стабилно. Ясни изображения могат да бъдат получени при по-голямо увеличение, като се приближи до органа, по който ще се извършват манипулативни действия много внимателно.
 • Втората от тях е, че хирургът контролира работата на робота с помощта на контролна конзола. Оптичните кабели в конзолата се простират до ръцете на робота и прехвърлят малките движения на ръката, извършени от хирурга, върху роботизираните рамена.
 • Третата от тях е, че хирургическите инструменти могат да се въртят на 540 градуса, така че да могат да се движат много по-свободно от движенията на човешката ръка. Освен това естественото треперене в ръцете на човека не се предава на върховете на хирургическите инструменти. По този начин човешката грешка също е сведена до минимум.

Роботизираната хирургия е използвана за първи път през 1994 г. в областта на сърдечно-съдовата хирургия. Най-честата употреба е била в урологичните операции. От 2001 година, DaVinciсе използва при оперативна намеса на рак на простатата по целия свят; използва се и при случаи на рак на бъбреците, пикочния мехур и тестисите.

Техниката „da Vinci Robotic Surgery“ не е чисто зависима от роботи хирургическа практика. Опитът на екипа от хирурзи е най-важният фактор за успеха на операцията, независимо дали се състои от открити, лапароскопски или роботизирани процедури. Всички роботизирани операции се извършват от опитен екип с методите, прилагани в най-развитите центрове в света.

Роботизираната хирургия се прилага при:

 • Операции на простатата;
 • При тумор на бъбреците;
 • При рак на тестисите;
 • При операции на пикочния мехур;
 • При гинекологични заболявания;
 • При операции на стомашно-чревната система;
 • При общата хирургия;
 • При ракови заболявания;
 • При хирургическа намеса на панкреаса;
 • При бариатрична хирургическа намеса – затлъстяване;
 • При хирургическа намеса на уши, нос, гърло и глава, и
 • Други, според възможностите и характера на лечение предвиден от лекуващия лекар.

Роботизираната хирургия се счита за най-модерната технология през последните 10 години сред минимално инвазивните операции, като се използва в общата хирургия, и най-вече при онкологичните операции. Чрез нея се достига до най-дълбоките точки в човешкото тяло по време на операцията, с триизмерно и ясно изображение, осигуряващо многоъгълна подвижност с роботизирани ръце и без наличието на естествените треперения на човешката ръка. Тя дава възможност на хирурга да контролира операцията чрез роботизирани ръце със седем размера и тънки малки хирургически инструменти на върховете им, в тялото на пациента подложен на хирургическа намеса.

qTherapy в качеството си на агент на болници разполага с възможността и опита да организира и да Ви запише час за първична консултация, както и да Ви даде подробна информация при подготовката и организирането на всичко необходимо до най-малките подробности, така че да не мислите за организационните стъпки, а да сте спокойни и подготвени в предстоящата Ви процедура по роботизирана хирургия с цел постигане на оптимални резултати при необходимото лечение.