Стандартен преглед

Пакет – стандартен медицински преглед

Стандартен медицински преглед включва:

 1. Едностранен гръден рентгенов преглед;
 2. Тест на алкална фосфатаза (ALP) измерва количеството на ALP в кръвта. Използва се за диагностициране на увреждане на черния дроб или костни заболявания;
 3. Тест за откриване на антитела срещу хепатит Б;
 4. Клинично изследване – вътрешна медицина;
 5. Клинично изследване – дентална медицина;
 6. ЕКГ минимална;
 7. ESR – Скоростта на утаяване на еритроцитите измерва колко бързо червените кръвни клетки се утаяват. Може да помогне за откриване на възпаления в организма;
 8. Тест за кръвна глюкоза измерва количеството глюкоза в кръвта. Може да се използва за диагностициране или проследяване на диабет;
 9. Бърз тест за хепатит Б;
 10. Пълна кръвна картина често е част от рутинен преглед и се използва за измерване на различни части и характеристики на кръвта (18 параметъра);
 11. Холестерол – добър и лош холестерол;
 12. Креатининов кръвен тест измерва нивата на креатинин в кръвта. Използва се за проверка на функционалността на бъбреците;
 13. Тест за аспартат аминотрансфераза (AST) може да покаже дали имате чернодробно заболяване или нараняване;
 14. Тест за аланин аминотрансфераза (ALT) е кръвен тест, който проверява за увреждания на черния дроб. Вашият лекар може да използва този тест, за да разбере дали заболяване, лекарство или нараняване са увредили черния Ви дроб;
 15. Цялостен уринарен тест;
 16. Тест за триглицериди измерва количеството на триглицеридите в кръвта. Високите нива на триглицериди могат да Ви изложат на риск от сърдечни заболявания;
 17. Тест за тиреостимулиращ хормон (TSH) често е тест за избор за първоначална оценка на функцията на щитовидната жлеза и/или симптоми на нарушение на щитовидната жлеза, включително свръхактивна или неактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм);
 18. Коремен ултразвук е вид тест за образна диагностика. Използва се за преглед на органи в корема, включително черния дроб, жлъчния мехур, далак, панкреас и бъбреците. Кръвоносните съдове, които водят до някои от тези органи, като долната кава на вената и аортата, също могат да бъдат изследвани с ултразвук;
 19. Тест за измерване на нивото на пикочната киселина в кръвта или урината.