PET – CT

Образна диагностика от ново поколение

Най-новата апаратура за хибридна образна диагностика от световен мащаб, с която се предоставят възможности за диагноза, стадиране, проследяване на редица туморни и по-рядко на неонкологични заболявания.

PET-CT представлява най-модерният образен метод за подпомагане на диагнозата, определяне на стадия, насочване към най-адекватното лечение и проследяване на ефекта от него при различни онкологични заболявания и по изключение при някои неонкологични заболявания. С него е възможоно провеждане на изследване с голяма чувствителност и точност при тумори на белия дроб, стомашно-чревния тракт, яйчници, матка, гърдата, главата и шията, лимфоми, меланоми и др., за което е необходимо да се консултирате със специалист по нуклеарна медицина.

Нужно е болния да е гладувал в продължение на 6 часа преди осъществяване на процедурата на PET-CT. Най напред се измерва кръвната захар на болния. Ако кръвна захар е в допустимите граници, в кръвта на болния се инжектира радиоактивно вещество. Използват се различни радиоактивни вещества, но най често използваното е F-18 Флородеоксигликоза. Това е захарна молекула свързана с радиоактивния елемент Флуор – 18. След инжектиране на лекарството на болния за неговото разпространение се изчаква един час. След това болния се приема за изследване на уреда PET-CT.

Най-важната разлика на раковата клетка от нормалната е нейното бързо и безконтролно размножаване. Нуждата от енергия на клетки показващи висока дейност е по висока от нормалната. С радиоактивно отбелязване на захарта, белтъка и някои градивни елементи използвани през този период от страна на раковата клетка е възможно отбелязването и на мястото на раковите тъкани. Уреда PET-CT, с който се осъществява образната диагностика, действа на този принцип на действие.

„Метода за визуализация PET-CT е един от най важните методи за поставяне на диагноза, стадиране, ново стадиране и определяне на промените след лечение на рака“.

Другите елементи използвани в изследването PET-CT са: за визуализация на костите F-18NaF, при изследване разпространението на рака на простата Ga-68 PSMA, за изследване на Невроендокринните тумори се използва Ga-68 Osterotid. Съществуват също така и много други радиофармацевтични препарати които не се използват много в рутинните изследвания. PET-CT увеличава в голяма степен успеха на борба с рака по време на всичките му етапи като определяне на раковите клетки, планиране на самото лечението, оценяване на успеха на лечението.

Използва се за oпределяне на метаболизма на тъканта за която се предполага че е ракообразна

Факта дали определени с други методи тъкани показват метаболизъм на раково образование или не се определя с PET-CT. Ако резултата от PET-CT на елемента е позитивен, то сигурно този елемент консумира много гликоза и е голяма вероятността да е раково образование.

Вземане на материал от правилното място за тъканта, която се предполага че е ракообразна

Поради факта че се размножава безконтролно раковото образование може да образува увреждане и в своята структура. Възможно е от образците които ще се вземат от увреденото място да не могат да се получат необходимото количество клетки за изследване. PET-CT показва мястото на което за събрани живите клетки и е пътеводител за биопсията.

Определяне на разпространението на рака

Технологията PET-CT се използва успешно в много видове рак за определяне (степениране) на разпространението на рака.

Определяне на начина на лечение

След това изследване се променя начина на лечение средно на около един от всеки три болни. Понякога вместо тежка хирургическа намеса лечението се провежда само с медикаментозни препарати и се предотвратява ненужната хирургическа операция. С помощта на PET-CT при някои от болните се определя че разпространението на рака е много по малко от предполагаемото и вместо използване на медикаментозно лечение раковото образование се премахва само чрез хирургическа намеса.

Ранно определяне на ползата от лекарството за рак

Лекарствата използвани за лечение на рак са лекарства за които е нужно да се има впредвид сериозното им страничното действие. С използването на подходящи лекарства ще се спасите и от излишните странични действия, и в същото време използвайки подходящото за тъканта лекарство ще имате шанс за ранно отстраняване на болестта. С помощта на PET-CT, след първата и втората процедура на лечението чрез оценяване ще получите информация относно ползата на използваното лекарство.