VIP преглед на мъже

Пакет – VIP преглед на мъже

Медицински VIP преглед за мъже включва:

 1. Тест за туморен маркер AFP е кръвен тест, който измерва нивата на AFP при възрастни;
 2. Едностранен гръден рентгенов преглед;
 3. Тест за откриване на антитела срещу хепатит Б;
 4. Тест за диагностициране на инфекция с HCV (хепатит С);
 5. СПИН тестове, които откриват СПИН антиген (p24) и/или СПИН антитела, се използват за скрининг и диагностициране на СПИН инфекции;
 6. Tест (BUN) разкрива важна информация за това как функционират бъбреците и черният дроб;
 7. Тест СА 19-9 за измерване количеството на протеин в кръвта;
 8. CEA (карциноембрионален антиген) тест, измерва нивото на CEA в кръвта или други телесни течности;
 9. Клинично изследване – дентална медицина;
 10. Клинично изследване – офталмолог;
 11. Клинично изследване – кардиология;
 12. Клинично изследване – урология;
 13. Тест с високочувствителен С-реактивен протеин (hs-CRP) е кръвен тест, който открива по-ниски нива на С-реактивен протеин (CRP);
 14. Тест за фекална кръв (FOBT), с цел да се провери за наличие на кръв;
 15. ЕКГ минимална;
 16. ESR – Скоростта на утаяване на еритроцитите измерва колко бързо червените кръвни клетки се утаяват. Може да помогне за откриване на възпаления в организма;
 17. Генетични консултации;
 18. Кръвен тест на гама-глутамил трансферазата (GGT) измерва нивото на ензима GGT в кръвта;
 19. Тест за кръвна глюкоза измерва количеството глюкоза в кръвта. Може да се използва за диагностициране или проследяване на диабет;
 20. Бърз тест за хепатит Б;
 21. Пълна кръвна картина често е част от рутинен преглед и се използва за измерване на различни части и характеристики на кръвта (18 параметъра);
 22. Холестерол – добър и лош холестерол. Пълен тест за холестерол – наричан още липиден панел или липиден профил, който може да измери количеството на холестерола;
 23. Креатининов кръвен тест измерва нивата на креатинин в кръвта. Използва се за проверка на функционалността на бъбреците;
 24. Простатно-специфичният антиген (PSA) тест;
 25. Тест за аспартат аминотрансфераза (AST) може да покаже дали имате чернодробно заболяване или нараняване;
 26. Тест за аланин аминотрансфераза (ALT) е кръвен тест, който проверява за увреждания на черния дроб. Вашият лекар може да използва този тест, за да разбере дали заболяване, лекарство или нараняване са увредили черния Ви дроб;
 27. Цялостен уринарен тест;
 28. Трансторационна ехокардиохрафия (Доплер + оцветяване + М + В режим);
 29. Тест за усилия (бягаща пътека), често използван тест за диагностициране и наблюдение на сърдечно-съдови заболявания;
 30. Тест за триглицериди измерва количеството на триглицеридите в кръвта. Високите нива на триглицериди могат да Ви изложат на риск от сърдечни заболявания;
 31. Тест за тиреостимулиращ хормон (TSH) често е тест за избор за първоначална оценка на функцията на щитовидната жлеза и/или симптоми на нарушение на щитовидната жлеза, включително свръхактивна или неактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм);
 32. Коремен ултразвук е вид тест за образна диагностика. Използва се за преглед на органи в корема, включително черния дроб, жлъчния мехур, далак, панкреас и бъбреците. Кръвоносните съдове, които водят до някои от тези органи, като долната кава на вената и аортата, също могат да бъдат изследвани с ултразвук;
 33. Тест за измерване на нивата на пикочната киселина в кръвта или урината;
 34. Тест за 25-хидрокси витамин D може да установи недостиг на витамин D.